در یک ماجرای فضایی شرکت کنید و داستانی متفاوت را تجربه کنید, این بازی شما به عنوان یک سرباز فضایی باید ماموریت هایی که کارفرمایانتان به شما میدهند به انجام برسانید و با شکست مهاجمین فضایی و از بین بردن خطرات پیش آمده سیاره خود را از چنگال دشمنان بلا های آسمانی نجات داده و ناجی جدیدی برای سیاره خود باشید این بازی مهیج را از تکنو موبایل دانلود کنید.
اين برنامه با سيستم عامل هاي زير سازگار است:
1. Android